Atıkların Toplanmasında Yeni Anlayışlar IFAT Eurasia Fuarı’nda

— IFAT Eurasia Fuarı, yaşam alanlarındaki atıklara yönelik çözümlere odaklanıyor.

— Kentler büyüyor, yerel yönetimler atıkla mücadeleye daha büyük bütçeler ayırıyor.

— Atıkların toplanması sürecinde elektrikli araçların kullanımı yerel yönetimlerin takibinde bulunuyor.

Her üretim ve tüketim süreci doğal olarak atık üretir. Ortaya çıkan atıkların çevreye zararını en aza indirmek, Sıfır Atık yönetiminin esas amacını oluşturuyor. Atığı mümkün olduğunca az üretme, kaynağında ayırma, uygun yöntemlerle toplama,  geri dönüşüm ve geri kazanım başta olmak üzere atığın evsafına göre işlemlerden geçirerek ekonomiye kazandırma ve nihayetinde bertaraf süreçleri gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Bu konuda yasal çerçeve Sıfır Atık Yönetmeliği ile şekillenirken, süreç başta yerel yönetimler olmak üzere çeşitli kurumlara yükümlülükler de getiriyor.

Kentler Büyüyor, Daha Sofistiske Önlemler Gerekiyor

Kentler büyüdükçe ve nüfus arttıkça atıkların yönetimi açısından bütüncül ve iyi organize edilmiş bir planlama gerektiğini vurgulayan EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü Namık Sarıgöl şunları söyledi: “Gelişmiş ülkelerinde evsel atıkların kaynağında ayrılması önemli oranda bir sisteme oturmuş durumda. Atıkların toplanması ve işlenerek ekonomiye kazandırılması entegre bir sistem olarak çalışıyor. Türkiye’de hanelerde bu konuda bir bilinç oluşsa da eyleme dönüştüğünü söylemek güç. Bu alanda daha gidilecek çok yol var.”

EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü Namık Sarıgöl

Bireysel tüketim sonucu oluşan atıkların büyük miktarı yaşamın yoğun olduğu kentlerden çıkıyor. Sanayi ve yaşam alanı ilişkisinin nüfusun dağılımını büyük ölçüde etkilediğini belirten Sarıgöl; “Bir bölgede sanayi varsa nüfus da artıyor. Nüfus artınca bu nüfusun gereksinimlerini karşılamak için ticari faaliyetler de artıyor. Bu oluşum sonrasında hem evsel atıklar hem de sanayi atıkları yakın alanlarda yoğunlaşıyor. Şehir yaşamının getirdiği tüketim tarzı ve alışkanlıkları daha çok ambalaj kullanımına ve neticesinde yüksek miktarda ambalaj atığına neden oluyor. Tüm bu etkenler özellikle metropollerde atık yönetimi konusuna hayati önem ve öncelik yüklüyor.” dedi.

Yapılan bilimsel araştırmalar, atık yönetimi maliyetinin yüzde 60’tan fazlasının toplama maliyetinden kaynaklandığını gösteriyor. Konuyla ilgili olarak, “Efektif bir atık yönetimi planlaması ve uygulaması uzmanlık istiyor bir diğer taraftan da büyük yatırımlar gerektiriyor diyen Namık Sarıgöl, Mayıs ayında Münih’te gerçekleşen IFAT sırasında şahit oldukları üzere, sektörde elektrikli araç ve ekipman kullanımının tüm dünyada büyük ilgi gördüğünü, ülkemizden katılım sağlayan üreticilerin içinde de  elektrikli araçlarını sergileyenlerin olduğunu aktardı ve “artık IFAT Eurasia, elektrikli araçlar için de görücüye çıkma platformu durumunda. ” şeklinde konuştu.

Namık Sarıgöl son olarak şunları söyledi: “27-29 Nisan 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz IFAT Eurasia Fuarı, Türkiye’nin bu alandaki gelişim ve iddiasını ulusal ve uluslararası ziyaretçilere sunmak için kaçırılmayacak bir ortam olacak. Fuarda atık yönetimiyle ilgili en son sistemler, araçlar ve uygulamalar sahne alacak. Yeni teknolojilerin sergilenmesi ve bilgi paylaşımı için güçlü bir platform olan IFAT Eurasia, teknoloji üreticileri ve hizmet sağlayıcıları ile atık yönetiminde taraf olan tüm kurum ve kuruluşları buluşturacak.”