Organik Atıklar Biyogaz ve Elektrik Oluyor

— IFAT Eurasia’da, ileri teknoloji gerektiren biyogaz ve çöp gazı üretimi uzmanları ile işletmeler, görüşlerini ve teknolojilerini paylaşacak.

— Organik ev atıklarından ve havyansal atıklardan biyogaz ve elektrik enerjisi üretilirken, verimi yüksek gübre de elde ediliyor.


— Biyogaz ve çöp gazı, içerdiği yüksek miktardaki metan ile yurtiçinde ve dünyada elektrik üretiminde kullanılan değerli bir enerji kaynağıdır.


Biyogaz, temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade ediyor. Biyogaz elde etmek, organik maddelerin işlenmesine dayandığı için bu süreçte temel madde olarak bitkisel atıklar ve hayvansal atıklar kullanılıyor.

“Biyogaz atık yönetiminde ve enerji üretiminde önemli alt başlıklardan biri. Bilim adamları ve sektör temsilcileri biyogaz ve çöp gazı işletmelerinde üretkenliğin artırılması kadar diğer çevreci uygulamalara da bu modelin örnek olmasının önemine değiniyorlar.” diyen EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü Namık Sarıgöl; “Sonuçta biyogaz ve çöp gazından elektrik ve/veya enerji üretimi amaçlansa da biyokütle ve çöplerin işlenmesi sonrasında oluşan malzemelerin de verimi daha artmış şekilde gübre olarak kullanılması da söz konusu.” dedi.

“Türkiye’de biyogaz tesisleri esas olarak elektrik üretimine odaklanmış durumda. Bugün biyoenerjinin Türkiye’nin toplam elektrik üretimindeki payı 2 bin 900 MW kurulu güçle yüzde 2.3 düzeyine ulaşmış durumda.” şeklinde konuşan Namık Sarıgöl, şöyle devam etti:

“Atık yönetimi ve çevre teknolojilerinin buluşma noktası olan IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı, bu alandaki yenilikleri ve güncel tartışmaları izlemek açısından da önemli bir işleve sahip. 27-29 Nisan 2023’te İstanbul’da gerçekleşecek IFAT Eurasia’da çevre teknolojileri her boyutuyla tartışılacak. Biyogaz ve çöp gazı işletmelerinde üretkenliğin artırılmasından, ileri teknoloji gerektiren üretim süreçlerine hatta lojistiğine kadar her alanda uzmanlar, sergileme yapan işletmeler görüşlerini ve teknolojilerini paylaşacak. Biyogaz teknolojisinin yaygın ve gelişkin olduğu Avrupa’daki uygulamalar, devlet teşvikleri ve ülkemizde bu konudaki teşvikler de ele alınacak.


Özellikle lojistik maliyeti, biyogaz tesisinin karlılık oranını etkileyen en önemli giderlerin başında gelmektedir. Tesiste kullanılacak atıkların getirilmesi ve işlendikten sonra bertaraf edilmesi, lojistik maliyetlerini artırmaktadır. Uzmanlara göre bu maliyet, genel giderler içinde yüzde 10 ile 25 arasında değişmektedir.”
Bakım ve yedek parça maliyetlerinin de genel giderler içinde yüzde 10 ile yüzde 18 arasında bir pay oluşturduğunu belirten Namık Sarıgöl, tesiste karlılık ve verim sağlamak için daha kurulum aşamasında uzman bir ekiple işe başlamanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Sarıgöl son olarak şunları söyledi:

“Biyogaz ve çöp gazı, içerdiği yüksek miktardaki metan ile yurtiçinde ve dünyada elektrik üretiminde kullanılan değerli bir enerji kaynağıdır. Biyogaz ve çöp gazı, fosil yakıtların azaltılarak karbon salınımının daha alt düzeylere çekilmesine de ciddi katkı sağlanmaktadır. Türkiye’de biyogaz tesislerinde atıklar işlenirken ana amaç elektrik üretmek. Aslında biyogaz üretecek rafinerinin en değerli ürünlerinden biri de gübredir. Bu atıkların hepsi uygun bir şekilde işlendikten sonra gübreye dönüştürülebilir.

Çöp gazının önemi de elektrikten çok kentsel atıkların enerjiye dönüştürülmesinden kaynaklanıyor. Atıkları yönetirken tekrar atık çıkartmamak esas olmalıdır. İşte tüm bunlar, IFAT Eurasia’da ele alınacak konular arasında bulunuyor.”