Türkiye-Kanada Jeotermal ve Yenilenebilir Enerji Webinarı’nda İki Ülkenin İş Birliği Konuları Ele Alındı

Türkiye-Kanada Jeotermal ve Ye­nilenebilir Enerji webinarı, Kon­solos ve Kıdemli Ticaret Müşaviri Chris Wımmer, Zorlu Enerji Yatı­rımlar, İşletme ve Bakımdan So­rumlu Genel Müdürü Ali Kindap, Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Solmaz, HayKoop Merkez Birliği Başkanı ve 22.Dö­nem Aydın Milletvekili Ahmet Er­türk, Saturn Power COO’su Ray Roth, Göktekin Enerji CEO’su Abdullah Göktekin ve DEİK/Tür­kiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Nurdan Erbuğ’un moderatörlü­ğünde 8 Haziran 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

NURDAN ERBUĞ / DEİK/Türkiye – Kanada İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Nurdan Erbuğ yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kanada arasındaki ikili ilişkilerin önemine değindi. Korona sonrası dönemde, iki ülke arasında ilişkilerin sürdürülebilir olması için ekonomik ilişkileri sadece karşılıklı ticaret olarak sınırlamayıp, karşılıklı yatırım ilişkilerinin de canlandırılması gerektiğini belirten Erbuğ; iki ülkenin ticari bakımından potansiyel barındırdığını vurguladı. Özellikle jeotermal ve yenilenebilir enerji alanlarının öne çıktığının altını çizen Erbuğ, bahse konu alanlarda iş birliği üzerine çalışmalar yapılmasının önemine değindi.

CHRIS WIMMER / Konsolos ve Kıdemli Ticaret Müşaviri

Konsolos ve Kıdemli Ticaret Müşaviri Chris Wimmer yaptığı konuşmada, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak için bu etkinliklerin büyük önem arz ettiğini dile getirdi. İki ülkenin hali hazırda güçlü bir ticari ilişkisinin olduğunu belirten Wimmer, bağlantıları daha güçlü hale getirip ekosistemler oluşturmanın mümkün olduğunu ifade etti. Temiz enerji sektöründe inovasyonun çok önemli olduğunu belirten Wimmer, karbon azaltım sistemlerinin de bunların arasında olduğunu ve Türkiye’nin jeotermal konusunda zengin olduğunu vurguladı. Kaynaklardan sürdürülebilir bir şekilde yararlanılmasının faydalı olacağının altını çizdi.

ALİ KİNDAP / Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü

Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kindap; Türk Jeotermal potansiyelini gösteren bir sunum ile sözlerine başladı. Türkiye’de batıdan doğuya, kuzeyden güneye yayılan bir jeotermal olduğu belirtilirken, Türkiye’nin kapasitesinin son on yılda yüz misli arttığının altı çizildi. Dünyada toplam kurulu gücün sadece %0,2’sinin jeotermal kaynaklı olduğu belirtildi. 2020’de Türkiye’nin toplam üretimin %60’ının yerel ve yenilenebilir enerjiden olduğu vurgulandı. 2018 yılında Türkiye’nin 15 MB kapasitesi varken, son on yılda 16.000 MB kapasiteye gelinmesinin büyük bir başarı olduğunun altı çizildi. Ayrıca, jeotermal enerjinin madencilik gibi farklı sektörlerde kullanılmasına da örnek verilirken, jeotermalin Türkiye bağlamında yüksek potansiyeli olduğu belirtildi.

YASEMİN SOLMAZ / Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi

Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Solmaz yapmış olduğu konuşmada; 2021 yılında yenilenebilir enerji yatırımlarının 1.9 trilyon dolar olduğunu belirtti. Pandemi sonrası dönemde yakıt üretiminde kayma olduğunu söyleyen Solmaz, yatırımların %70’inin yenilenebilir enerjiden yana olacağının altını çizdi. Yenilenebilir enerjinin temiz enerji ile eşit olduğunu ifade eden Solmaz, yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir olduğunu vurguladı. Hükümet politikaları sayesinde büyük yatırımlar yapıldığının altı çizilirken, 2050 yılı itibari ile elektriğin %90’ının yenilenebilir enerjiden elde edilmesi öngörüldüğünü vurguladı. Türkiye’nin jeotermal oranının %3 olduğu ve Avrupa bazında Türkiye’yi öne çıkardığı ifade edildi. Türkiye’nin jeotermal kaynaklar ve rezervler açısından önemli bir ülke olduğu ve bahsedilen rezervlerin iyi kullanılmasının önemi vurgulandı.

AHMET ERTÜRK / HayKoop Merkez Birliği Başkanı ve 22. Dönem Aydın Milletvekili

Rüzgar, güneş ve jeotermal enerjide Türkiye’nin kısa sürede oldukça iyi bir noktaya geldiğini vurgulayan Ertürk, yasal düzenlemelere ve kurallara bağlı kalınarak çalışılmasının daha verimli olacağının altını çizdi. Termal turizm konusunda gayret gösterilmesinin verimli olacağı vurgulandı. Ertürk son olarak, firmaların yüksek teknolojileri kullanmaları gerektiğinin ve teknoloji transferi bağlamında Kanada’nın verimli olduğunu belirtti.

RAY ROTH / Saturn Power COO’su

Saturn Power COO’su Ray Roth yapmış olduğu konuşmada; güneş ve depolamanın odak noktası olduğunu belirtirken, Türkiye ile iş yapmaktan keyif duyduğunu ifade etti. Operasyonlarının an itibari ile Kanada’da 83 MW güneş, 10 MW rüzgâr ve 20 MW saatlik depolama tesisleri olduğunu vurguladı.

Türkiye’de dört proje inşa ettiklerini belirten Roth, bu projelerin ise; Tatköy 4.26 MW sistem, Niğde 2.9 ve Denizli ise 4.3 MW projeleri olduğunu belirtti.

ABDULLAH GÖKTEKİN / Göktekin Enerji CEO’su

Göktekin Enerji CEO’su Abdullah Göktekin yapmış olduğu konuşmada ise; enerji alanındaki mevzuat hakkında bilgi verdi. Söz konusu mevzuat ile birlikte güneş çiftliklerini farklı bir yere kurma ve çoklu tüketimde net ölçüm yapabilme olanağı olduğunu ifade etti. Devamla, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında umut vaat eden bir ülke olduğunu belirten Göktekin, 2023’e kadar Türkiye’deki proje kapasitesinin hem rüzgar hem güneş için 20.000 MW’a ulaşmış olacağını vurguladı.