AB Yeşil Mutabakatı logitrans Fuarı’nın Gündeminde

— Dünya, küresel ısınma, çevre kirliliği ve büyük bir iklim krizi ile karşı karşıya.

— Küresel ısınma, iklim değişikliği ve sera gazı emisyonu konuları özellikle 1990’lı yıllardan itibaren dünya çapında önemli bir gündem maddesi olarak ilk sıralarda yer alıyor.

— Avrupa Birliği, iklim krizi karşısında diğer dünya ülkelerinden daha fazla inisiyatif alıyor. Hayata geçmesi mümkün çeşitli direktifler oluşturan AB, birçok dünya ülkesinin önünde hareket ediyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında bölgesel veya uluslararası düzeyde birçok çalışma yürütülüyor. Ekolojik dengenin bozulması, iklim krizinin etkilerinin artması gibi nedenler dünya ülkelerini önlem almaya zorluyor. Konuyla ilgili olarak; “Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması ile dünyadaki ülkelerin birçoğunun, sera gazı emisyonlarının ve küresel ısınmanın azaltılması adına taahhütleri bulunuyor,” diyen Eko Fuarcılık Fuarlar Müdürü Altınay Bekar; “İmzalanan anlaşmalara rağmen gelişmiş bazı ülkeler, anlaşmaların şartlarının kendi ekonomilerine olumsuz etkilerini gerekçe göstererek bazı tedbirleri uygulamıyor,” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili olarak, Avrupa Birliği’nin şimdiye kadar en somut adımları atan ve diğer ülkeleri de bu konuda teşvik eden taraf olduğunu belirten Altınay Bekar; “AB, iklim krizi karşısında daha fazla inisiyatif alıyor, direktifler oluşturup birçok dünya ülkesinin önünde hareket ediyor,” dedi. Kasım 2019’da yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) bildirisinin iklim ve çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlandığına dikkat çeken Altınay Bekar şöyle devam etti:

EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü Altınay Bekar

“Avrupa Yeşil Mutabakatı; AB ile siyasal, ekonomik ve coğrafi açıdan ilişkisi bulunan tüm ülkeler açısından büyük bir anlam taşıyor. Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrısı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirme hedefi ile bir dizi dönüştürücü politikalar üretmeyi, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlıyor.

Taşımacılık ve lojistik faaliyetleri bu mutabakatın üzerinde durduğu konulardan belki de en önemlisi. Lojistik sektörünün de AB ve AB ile ticari ilişkiler içinde olan ülkelerle iş yapmaya devam edebilmesi için gelişmeleri dikkatle izlemesi, aynı zamanda gelişime uyum sağlaması çok büyük önem taşıyor.

Bu konuda yapılacaklar, çizilecek yol haritası, eylem planları ve sürece uyum çalışmalarının büyük bir titizlikle gerçekleştirilmesi gerekiyor. 10-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9. ve 10. salonlarda 14. kez düzenlenecek Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı; AB iş dünyası, AB ile iş yapan ülkelerin üreticileri, tedarikçileri ve bu paydaşlara hizmet üreten lojistikçilerini bir araya getirecek önemli bir platform olacak. Bu durumun gerçekten büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. AB Yeşil Mutabakatı ve mutabakat hedefleri doğrultusunda iş yapma modelleri logitrans Fuarı’nda enine boyuna ele alınarak önümüzdeki döneme dair önemli bir projeksiyon tutulacaktır. Konuya ilgi duyan tüm iş dünyasını fuarımıza davet ediyoruz.”

Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı

“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından 10-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9. ve 10. Salonlarda 14. kez düzenlenecektir. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içermektedir.