IFAT Eurasia 2023 Avrupa Birliği’nin “Sınırda Karbon Düzenlemesi” Hazırlıkları İçin Güçlü Bir Platform

AB’nin iklim değişikliğine karşı mücadelede en etkili araçlardan biri olan “Sınırda Karbon Düzenlemesi” Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkeyi yakından ilgilendiriyor. IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı için geriye sayım devam ederken, üretim birimlerinin yeni koşullara uyum hızla sağlayabilmesi için gereken süreçlerde kullanılacak teknolojiler öne çıkıyor.

Avrupa Birliği (AB) üçüncü ülkelerden alınan demir, çelik, çimento, alüminyum, gübre, hidrojen ve elektrik gibi ürünlere sınırda karbon vergisi uygulanması konusunda anlaşma sağlayarak “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması-CBAM” konusunda önemli bir adım attı. Bu gelişme Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren, üretim ve ihracat yapan sektörleri ve firmaları da çok yakından ilgilendiriyor.

AB bu kararla hem Yeşil Mutabakat’a bağlılık anlamında önemli bir adım atarken, diğer yandan da Avrupalı şirketleri üretimlerini Avrupa’da tutmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Avrupalı üreticilerin üretimlerini başka ülkelere kaydırarak kazandıkları avantajların önü kapatılıyor ve tek çıkar yol olarak emisyonları Yeşil Mutabakat hedeflerine uygun olarak azaltmak ve dengelemek kalıyor.

IFAT EURASIA İÇİN GERİ SAYIM

IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı için geriye sayım devam ederken, üretim birimlerinin yeni koşullara uyum hızla sağlayabilmesi için gereken süreçlerde kullanılacak teknolojiler öne çıkıyor. Bu yönüyle IFAT Eurasia,  Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması başta olmak üzere Çevre Teknolojileri uygulamalarının başaktör olacağı tüm konuların bir kez daha tartışılması için de uygun bir fırsat yaratacak.

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ VE ATIK YÖNETİMİ BELİRLEYİCİ OLACAK

IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı adına değerlendirmelerde bulunan EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü Namık Sarıgöl, 2023 Nisan ayında düzenlenecek IFAT Eurasia Fuarı’nın çevre sorunlarına çözüm önerileri sunmaya devam edeceğini belirterek, Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin iklim kriziyle mücadelede AB’nin en önemli araçlarından biri olduğunu söyledi. Namık Sarıgöl AB’nin iklim krizine karşı etkin bir politika oluşturulmasını zorlayan nedenlere değinerek “ Yeşil Mutabakat ve alt başlık olarak da Sınırda Karbon Düzenlemesi uygulamaları temelde iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, ozon tabakasının incelmesi, su kirliliği, atık üretimi ve daha fazlası gibi çevresel sorunlara dayanıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı temiz, döngüsel bir ekonomiye geçerek ve iklim değişikliğini azaltarak/durdurarak, biyolojik çeşitlilik kaybını geri döndürerek ve kirliliği azaltarak kaynakların verimli kullanımını artırmayı amaçlıyor.” dedi.

IFAT Eurasia 2023’ün Avrupa’nın enerji krizine yeni çözümler aradığı, yenilenebilir enerjinin popülarite kazandığı, enerjide verimliliğin, enerji tasarrufunun daha önemli hale geldiği ve atık yönetimi ile döngüsel ekonominin vazgeçilmez olduğu bir dönemde gerçekleştiğini vurgulayan Sarıgöl; “Bu yönüyle IFAT Eurasia’nın çok önemli bir misyon üstlendiğini biliyoruz. Fuar katılımı için oluşan büyük talep artışı da atık yönetimi uygulamalarına olan ihtiyacın artışı ve bu konudaki teknolojik gelişmelere ve yeniliklere artan ilgiyi yansıtıyor” dedi.

Sarıgöl, Avrupa’nın karbondan arındırılmasını hızlandırmak için ilk hedefin 2030’da emisyonları 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 55 oranında azaltma olduğunu ifade ederek, “ AB dışından ithal edilen elektrik, çimento, alüminyum, gübre ve demir-çelik ürünlerine karbon tarifesi uygulanması geliyor. “ dedi ve şunları ekledi:  “Sınırda Karbon Düzenlemesi Türkiye gibi AB’ye ihracat yapan ülkeleri daha yakından etkileyecek. Bu durumda düşük emisyona sahip ülkelerin ya da karbonsuzlaştırma politikaları AB ile daha uyumlu olan ülkelerin vergiden muaf ya da daha düşük vergilerle AB ile ticaret yapması kolay ve avantajlı hale gelecek. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi yüksek emisyon değerlerine sahip ülkeler için ek karbon maliyeti gündeme geleceği için AB ile ticarette dezavantajlı bir durum oluşacak. Ülkemizin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği ile ilgili tüm gelişme ve değişiklikleri takip ederek gerekli önlemleri almamız büyük önem taşıyor. Sanayicilerimizi bilgilendirme ve kullanabilecekleri alternatif teknolojileri tanıtma görevimize devam ediyoruz”.

Su ve atık su arıtımı, atıktan enerji eldesi, geri dönüşüm başta olmak üzere tüm “Atık Yönetimi” başlıklarında faaliyet gösteren firmaların teknolojilerini sergileyeceği  IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı 27-29 Nisan 2023 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.