Atık Yönetimine İlişkin Çözümler IFAT Eurasia Fuarında

IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı, temsil ettiği alanda Avrasya bölgesinin en önemli fuarı unvanını koruyarak tüm paydaşlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen IFAT Eurasia Fuarı, 27-29 Nisan 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Fuar’da planlanan tüm stand alanları katılımcı kuruluşlar tarafından satın alınmış ve devam eden talep nedeni ile ek salon hizmete açılmış durumda. Bu yıl 20 bin dolayında ziyaretçi sayısına ulaşması beklenen IFAT Eurasia kapsamında gerçekleştirilecek paneller ve toplantılarla da çevre teknolojileri sektörünün bugünü ve geleceğine ilişkin bir dizi konu uzmanlar, bilim adamları ve sektör temsilcileri tarafından tartışmaya açılacak.

1964 yılında Almanya’da organize edilmeye başlanan ve günümüzde her yıl Çin’de 4, Hindistan’da 2 ve Güney Afrika’da 1 kez olmak üzere düzenlenen IFAT fuarlar ailesi Münih ve İstanbul’da ise dönüşümlü olarak iki yılda bir düzenleniyor. IFAT Fuarlar ailesini Avrasya Bölgesinde IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı temsil ediyor.

SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ ÖNEMLİ BİR GÜNDEM

EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü Namık Sarıgöl, IFAT Eurasia Fuarı’nın çevre teknolojileri konusunda Avrupa ile teknolojik iş birliği ve ticari ilişki içinde olan ülkelere, kuruluşlara ve şirketlere ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, “Sınırda Karbon Düzenlemesi başta olmak üzere AB’nin çevreci uygulamaları Türkiye gibi AB’ye ihracat yapan ülkeleri daha yakından etkileyecek. Bu durumda düşük emisyona sahip ülkelerin ya da karbonsuzlaştırma politikaları AB ile daha uyumlu olan ülkelerin vergiden muaf ya da çok düşük vergilerle AB ile ticaret yapması kolay ve avantajlı hale gelecek. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi yüksek emisyon değerlerine sahip ülkeler için ek karbon maliyeti gündeme geleceği için AB ile ticarette dezavantajlı bir durum oluşacak. Atık yönetimi, geri dönüşüm ve atıktan enerji eldesi konularında yapacağımız atılımlar ile bu durumu aşmamız mümkün.” dedi.

SIFIR ATIK KONSEPTİ HİÇ GÜNDEMDEN DÜŞMEMELİ

Namık Sarıgöl, 27 Nisan 2023’te kapılarını açacak olan IFAT Eurasia Fuarı’nın çevre sorunlarına çözüm önerileri sunmaya devam edeceğini belirterek, atık yönetiminde her gün yeni gelişmelerin olduğunu, yeni teknolojilerin devreye girdiğini söyledi. Sarıgöl; “Atık yönetimi ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi günümüzün en önemli sorunlarından. Oransal olarak kentsel yaşamın ortaya çıkardığı atıklar büyük ağırlık taşıyor. Atıkların toplanması ve işlenmesi arasında bir süreç yönetimi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Kentsel atıkları toplama esas olarak yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğunda olsa da bireylerin ve hane halklarının bu sürece etkin ve bilinçli katılımı bu sorununun sıfır atık sistemine göre çözülmesinde en önemli paydayı oluşturuyor.” dedi.

Sarıgöl, ayrıca Avrupa’nın enerji krizine yeni çözümler aradığı, yenilenebilir enerjinin popülarite kazandığı, enerji tasarrufunun daha önemli hale geldiği ve atık yönetimi ile döngüsel ekonominin vazgeçilmez olduğu bir dönemde IFAT Eurasia’nın gerçekleştiğini vurgulayarak “Bu yönüyle IFAT Eurasia’nın çok önemli bir misyon üstlendiğini biliyoruz. Fuara katılım için oluşan büyük talep artışı da çevre teknolojilerinin yanı sıra atık yönetimi konusundaki teknolojik gelişmelere ve yeniliklere artan ihtiyacı yansıtıyor.” diye konuştu.

BİLİMSEL VE ÇOK TARAFLI ÇABALAR GEREKİYOR

Kentler büyüdükçe ve nüfus yoğunluğu arttıkça atık yönetiminin daha bilimsel, çok taraflı ve iyi organize edilmiş sistemleri gerekli kıldığını vurgulayan Sarıgöl şunları söyledi: “Denizlerimiz bu denizlere dökülen nehirlerin taşıdığı atıklarla kirleniyor ve bu atıklar sulardaki canlı yaşamı da tehdit ediyor. Yani nehirleri temiz tutabilirsek ve kirlenmenin önüne geçebilirsek denizleri de kurtarabiliriz.

Fakat nehirler vasıtası ile taşınan endüstriyel atık su tek kirletici değil. Evlerimizde kullandığımız yağların kanalizasyon sistemine karışması tahmin edilenden çok daha büyük problemlere sebebiyet veriyor.  Atmosfer yine bir dizi insan etkinliğinin ortaya çıkardığı kirlilikle yapısal dönüşüme uğruyor ve küresel iklim değişikliğinin nedenlerinden birini oluşturuyor. Mikro seviyede başlayan küresel kirlilik diğer etmenlerle de birleşerek makro bazda önlenmesi zor bir konuma geliyor.”.

KATI ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜ ÖNEMLİ BİR BAŞLIK

Namık Sarıgöl; “Katı atık yönetimi kuşkusuz atıkların tarifi ve sınıflandırmasıyla da ilgili bir konu. Gelişmiş batı ülkelerinde evsel atıkların ayrılması ve tasnifi önemli oranda bir sisteme oturmuş durumda. Evsel atıkların tasnifi kadar, toplanması ve bu atıkların geri dönüşüm sürecine sokulması entegre bir sistem olarak çalışıyor denebilir. Katı atıkların tasnifi ve geri dönüşüme kanalize edilmesi için toplama ve işleme sistemlerinin gelişmesi çok önemli. Yerel yönetimlerin bu konuda hane halklarını daha çok teşvik etmesi ve daha gelişmiş toplama sistemleri oluşturması gerekiyor.” dedi.

TÜM PAYDAŞLARI IFAT EURASIA’YA BEKLİYORUZ

IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı’nın kendine ait olan sektörel rekorları kırarak   perdelerini açacağını belirten Sarıgöl; “Bölgemizde sektörel inovasyonları takip etmek isteyenlere hitap eden en önemli etkinlik olduğunu düşündüğümüz Fuar’ımız, Türkiye’nin bu alandaki gelişim ve iddiasını ulusal ve uluslararası ziyaretçilere sunmak için kaçırılmayacak bir ortam olacak. Ulusal ve uluslararası münferit firmalar, temsilcilikleri üzerinden katılım sağlayacak uluslararası firmalar ve Alman, Avusturya, Çin ve İsviçre toplu ülke katılımları ile  350’ye yakın katılımcı sayısı ve kullanılacak sergileme alanı ile 2021 yılı rakamlarını iki katına çıkarmış olarak açılacak olan IFAT Eurasia 2023 çeşitli ülkelerinden teknoloji sağlayıcılarını, karar vericileri, önümüzdeki yıllarda sektörün gideceği noktalar konusunda insanların ufkunu açacak sektör paydaşlarını bir araya getirerek üstündeki vazifeyi yerine getirmeye devam edecek.” diyerek, çevre teknolojileri sektörü paydaşlarını 27-29 Nisan tarihleri arasında, IFAT Eurasia çatısı altında bir araya gelmeye davet etti.