Çevre Teknolojileri Bileşenlerine Artan İlgi Yeni Rekorlar Getiriyor

Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada yaşanan gelişmeler, hammadde ve enerji güvenliğinin öneminin altını bir kez daha çizdi. Geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji teknolojileri ülkelerin ilk gündem başlıkları arasına girdi. Yeşil Mutabakat ve buna bağlı Sınırda Karbon Vergisi uygulamalarının olası etkileri, Avrupa Birliği’ne ihracat yapan ülkelerin çözüm bulması gereken sorunlar arasında.

Dünyadaki gelişmelerin de paralelinde IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı 27-29 Nisan tarihleri arasında kendi rekorlarını geçerek perdelerini açacak. Şubat 2023 itibarı ile 125 ulusal, 47 uluslararası katılımcı, temsilcilikleri üzerinden katılım sağlayacak 139 firma ve Almanya, Avusturya, Çin ve İsviçre toplu katılımları, çevre teknolojileri alt başlıkları altındaki çözüm önerileri ile sektörün karşısına çıkacak.

400’e yakın katılımcı sayısı ve kullanılan sergileme alanı ile 2021 yılı rakamlarını iki katına çıkarmış olarak açılacak IFAT Eurasia 2023, sektörün kendine ait olan rekorlarını da kırmış olacak.

Depremin Çevresel Etkilerini Ortadan Kaldıracak Çözümler

Ülkemizde yaşanan büyük afet, gerek bireysel gerekse toplumsal olarak büyük maddi ve manevi yıkım yarattı. Tüm paydaşları ile toplum olarak planlamalarımızı ve önceliklerimizi tekrar gözden geçirmek durumda kaldık. On ilimizi yıkan depremin insani yaralarını sarmak için ömürler yetmez. Ama çevresel etki açısından aldığımız yaralarımızı sarmak için hızlıca harekete geçmek durumundayız.

IFAT Eurasia’nın odağına sektörün ürün yelpazesi içinde olan ve afet sonrası kullanılması gereken teknoloji ve ekipmanları da koyduk. IFAT Eurasia salonlarında, özel bir alanda, söz konusu ekipmanlara ait bir sergileme ile mevcut çözüm alternatiflerini bir arada toplayacağız. Konuyla ilgili panel ve etkinliklere ek olarak; enkaz kaldırma malzemelerin ayrılması, ardından da şehirlere gerekli altyapının hazırlanmasına kadar olan süreçte su ve atık su yönetimi, katı atık yönetimi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji başlıkları altında mevcut çözüm önerileri sergilenecek.

Yaşanabilir bir çevrenin en kısa zamanda oluşumuna katkıda bulanabilirsek ne mutlu bize.

Tüm sektör paydaşlarını bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.