EKO Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun: Asıl Olan Enerjiyi Etkin Şekilde Depolayabilmektir

Enerji Depolama Sistemleri ve Pil Teknolojisi’ne odaklanan PİLTECH, enerji depolama sistemleri ve pil teknolojileri ile enerjiye erişimin etkin yollarını zorluyor…

İster petrol, kömür ya da doğalgazdan oluşan fosil yakıtlar, isterse güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları olsun tümü; kullanım noktasına ve amacına uygun şeklide depolanmak zorundadır. Tüketim noktasına erişimi ve eriştirilmesi mümkün olmayan ya da bu aşaması ekonomik olarak gerçekleştirilemeyen enerji kapasitesinin sürdürülebilirliğinden söz edemeyiz.

Bu nedenle günlük yaşamda enerji odaklı çözüm gerektiren alanların tümünde sık sık önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Nükleerden yenilenebilir kaynaklara, elektrikten hidrojene dönen eğilimlerde bunu görüyoruz.

Son yılların öncelikli tercihi olan elektrik başta olmak üzere, tüm enerji kaynaklarının temel gereksinimi olan depolama işlemi, bazen tuz gölünün altına bazen minicik bir kalp piline de olsa, enerjiye erişimin sürdürülebilirliğine olan talebi ortaya koyuyor.

İşte bu gereksinim, belli teknolojilerin geliştirilmesiyle çözülebilecektir. Neyi depolarsanız depolayın, en yüksek kapasitede, erişilebilir, hızlı, güvenli ve ekonomik şekilde olmalıdır.

Zirvemizin odağında, enerjinin en doğru şekilde depolanmasına yönelik teknolojileri tartışmak bulunmaktadır. Bunun diğer ayağını ise iklim koruma mücadelesi oluşturmaktadır.

Fuarımız boyunca süren oturumlarda, bu konular üzerinde konuşan uzmanlarımızın görüşlerini, en geniş şekilde kamuoyuna ulaştırmayı hedefliyoruz.

Dilerim, zirvemizin sonunda enerjinin doğru depolanmasına yönelik bilgiler büyür; insanlığın ekonomik ve sosyal gereksinimi kadar iklim koruma mücadelesi ile özgür, adil ve ekonomik bir mobilitenin gelişmesine de katkıda bulunur. Eko Fuarcılık olarak, Yeni Arayışlar Platformu işbirliği ile bilginin paylaşılarak büyüyeceğine olan inancımızla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılarak, bildiklerini bizimle paylaşan değerli konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum.